X

Prof. Bogdan Szlachta odznaczony przez Polsko-Litewskie Forum Dialogu i Porozumienia

prof. Bogdan Szlachta

prof. Bogdan Szlachta

W piątek 23 maja br. po raz pierwszy przyznano nagrody Polsko-Litewskiego Forum Dialogu i Porozumienia im. Jerzego Giedroycia. Jednym z laureatów jest prof. dr hab. Bogdan Szlachta, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W uroczystej gali wręczenia odznaczeń dla osób wybitnie zasłużonych na polu budowania przyjaznych relacji polsko-litewskich wzięli wysokiej rangi dostojnicy Republiki Litewskiej, przedstawiciele ambasady RP, wybitne grono naukowców, intelektualistów i dziennikarzy litewskich. Uroczystość transmitowały na żywo miejscowe media.

Prof. Bogdan Szlachta został uhonorowany statuetką w postaci królewskiego dębu autorstwa rzeźbiarza Stefana Wierzbickiego.

- Pracując nad tym motywem napotkałem wiele trudności. Mamy ściśle powiązaną historię. Jednakże nasze narody nie mają symboli, które moglibyśmy zaprezentować. Przypadkowo usłyszałem o królewskim dębie rosnącym w puszczy augustowskiej do XIX wieku. Dąb zyskał miano "królewskiego", gdyż po polowaniach wypoczywali pod nim Witold i Jagiełło. Z drugiej strony odkryłem, iż jest to jedyny wyraz, w którym litera "a" w obu językach ma "ogonek". Myślę, że w przyszłości będą łączyły nas wszystkie słowa, wszystkie litery i nawet wykrzykniki - mówił artysta o historii i symbolice nagrody.

- Polacy i Litwini stworzyli ostatnimi czasy prawdziwy dom szaleńców, w którym nie ustają kłótnie i spory. Bogdan Szlachta wkraczał w te trudne relacje zawsze wtedy, gdy był najbardziej potrzebny - mówił w laudacji prof. Alvydas Jokubaitis z Uniwersytetu Wileńskiego oraz członek zarządu Forum im. J. Giedroycia, który swoje wystąpienie zakończył wersem z litewskiego przekładu "Pana Taudeusza".

- Ponieważ wszyscy tłumacze kłamią, dlatego za sprawą litewskiego tłumacza bohater Adama Mickiewicza wypowiada słowa, których w rzeczywistości nie mówi po polsku: "Nie tytuły są ważne, ale to, że jesteśmy braćmi". Przekład litewski przypomina nam, iż do niedawna, do końca XIX w., Polacy i Litwini byli braćmi. Bogdan Szlachta uczynił bardzo wiele, byśmy znowu nimi byli - mówił prof. Alvydas Jokubaitis.

Prof. Bogdan Szlachta dziękując za wyróżnienie przypomniał pierwsze publikacje o Litwie, które wraz z przyjaciółmi znad Wilii wydawał w kraju, a dzięki którym Polacy mogli się wiele dowiedzieć o współczesnej Litwie i Litwinach. Powiedział też, że nie wierzy w ideę wiecznego pokoju, ale liczy, że obywatele tych krajów mogą się nawzajem lepiej poznać.