X

651. rok akademicki w UJ rozpoczęty

Data 1 października w kalendarzu wydarzeń uniwersyteckich niezmiennie oznacza rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego. Właściwa uroczystość inauguracyjna rozpoczęła się o godz. 11.00 w auli Auditorium Maximum UJ. Zebranych w auli gości - władze województwa, i miasta Krakowa, posłów i senatorów, przedstawicieli Korpusu Konsularnego, przedstawicieli instytucji naukowych, uczelni zagranicznych, rektorów uczelni Krakowa i Małopolski oraz studentów powitał JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Tradycją tego dnia jest msza św. odprawiana w intencji Uniwersytetu, którą w kolegiacie św. Anny celebrował kardynał Stanisław Dziwisz. Niezmiernie widowiskową częścią ceremonii inauguracyjnych jest także orszak profesorów, który przechodzi ulicami Krakowa, spod Collegium Maius do Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej. Ubranym w togi przedstawicielom wydziałów towarzyszyło grono studentów, pracowników i mieszkańców miasta. Pochód przystanął przy Dębie Wolności pod główną siedzibą uczelni - Collegium Novum - gdzie przedstawiciele Samorządu Studentów UJ złożyli wieniec przed pamiątkową tablicą. W tym roku podczas przerwy w pochodzie miało miejsce dodatkowe wydarzenie – przy wejściu do gmachu odsłonięto tablicę upamiętniającą króla Władysława Jagiełłę. Tablica stanowi symboliczną klamrę, która zamyka rok jubileuszowy. Tablica ta, obok istniejących już upamiętnień królowej Jadwigi i Kazimierza Wielkiego, ma przypominać o fundatorach naszej uczelni.

W swoim wystąpieniu  powiedział, że inaugurując dzisiaj 651. rok działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego, wszystkie nasze wysiłki musimy skoncentrować na przyszłości. Zaznaczył , że oferta dydaktyczna najstarszej polskiej uczelni musi być konkurencyjna i atrakcyjna, primo – przez swoją jakość, secundo – poprzez kadrę nauczającą, również – a może przede wszystkim – w płaszczyźnie międzynarodowej. Podkreślił fakt, iż siłą i dumą Uniwersytetu Jagiellońskiego są studenci. Rozumienie ich potrzeb i dążeń to obowiązek uczelni. W relacji student – wykładowca, mistrz – nauczyciel należy zachować wyważoną proporcję, stale i ściśle współpracując w wielu obszarach, czerpiąc z walorów młodości, w zamian dając doświadczenie i wiedzę.

a1a2a3a4a5a6