X

Otwarcie Jagiellońskiego Centrum Innowacji

W czwartek 9 października miało miejsce uroczyste otwarcie Jagiellońskiego Centrum Innowacji (JCI) Life Science Park. W otwarciu uczestniczyli m.in.: prof. dr hab. med. Wojciech Nowak - rektor UJ, Iwona Wendel - podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury i rozwoju, prof. dr hab. Jacek Gulinski - podsekretarz stanu w ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego, Jerzy Miller – wojewoda małopolski, Marek Sowa – marszałek województwa małopolskiego, Elżbieta Koterba - zastępca prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa, prof. dr hab. Stanisław Kistryn - prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, prof. dr hab. Franciszek Ziejka – były rektor UJ, prof. dr hab. Andrzej Mania - prorektor ds. dydaktyki.

Zgromadzonych gości powitał Paweł Błachno, prezes spółki Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI). Po krótkim wprowadzeniu głos zabrał prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, który powiedział o spektakularnym sukcesie Life Science Park oraz połączeniu dwóch stref: nauki i biznesu. Rektor stwierdził, iż od 651. roku akademickiego "patrzymy się w przyszłość i na tej przyszłości się koncentrujemy". Głos zabrała również Iwona Wendel zapewniając, iż 120 mln zł zainwestowane w Life Science Park z Programu Innowacyjna Gospodarka to dobrze wydane pieniądze. Podziękowała zespołowi JCI za zaangażowanie oraz pogratulowała pomysłu inwestowania w start-upy. Prof. dr hab. Jacek Gulinski stwierdził, iż "Life" i "Science" to wielkie słowa. Według niego, na sukces JCI składa się dobre zarządzanie, spojrzenie na przyszłość i dobry klimat na Uniwersytecie Jagiellońskim. Marek Sowa podziękował za inicjatywę, gdyż jest to szansa na rozwój Małopolski. Życzył także, aby nie zabrakło chęci do dalszego rozwoju. Prof. Ziejka życzył twórcom i pracownikom firm w Life Science Park, by w jego murach powstawały wynalazki godne Nagrody Nobla.

Po przemówieniach goście obejrzeli krótki film o powstaniu Life Science Park. Kolejnym punktem było wystąpienie prezesa JCI, który przedstawił najważniejsze informacje o centrum. Life Science Park jest kompleksem w pełni wyposażonych budynków, o powierzchni 20 tys.m2, oferujących powierzchnię pod wynajem laboratoriów oraz usługi zgodne z zapotrzebowaniem firm z obszaru life science. Park przystosowany jest do dowolnej adaptacji infrastruktury umożliwiającej prowadzenie prac laboratoryjnych i badań w zakresie biotechnologii, biomedycyny, biologii, chemii, farmakologii, fizyki, nanotechnologii i ochrony środowiska. Z powierzchnią laboratoryjną zintegrowano tzw. powierzchnie wspólne, stanowiące zaplecze organizacyjne dla działalności badawczo-naukowej prowadzonej przez lokatorów Parku: pokoje spotkań, sale konferencyjne i videokonferencyjne oraz zaplecze socjalne i techniczne.

Zdjęcia: Anna Wojnar