X

Porozumienie o współpracy między UJ, ASP i PK

13 października Rektorzy trzech krakowskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Sztuk Pięknych i Politechniki Krakowskiej podpisali porozumienie o współpracy. Współpraca będzie dotyczyć w szczególności: realizacji programów wymiany nauczycieli akademickich i studentów w zakresie różnych form dydaktyki, zarówno w obszarze obowiązujących elementów programowych, jak i poza nimi, współpracy przy realizacji prac naukowo-badawczych i projektowych, promocji i organizacji konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, wystaw i targów, oraz działalności wydawniczej.

Porozumienie jest pokłosiem dotychczasowej współpracy Instytutu Socjologii UJ (do którego dołączył też Instytut Filozofii), Wydziału Architektury Wnętrz ASP oraz Wydziału Architektury PK. Studenci tych jednostek co roku biorą udział w międzybranżowych warsztatach projektowania „Nowa Przestrzeń", w trakcie których zespoły (każdy składa się z przedstawicieli wszystkich kierunków) wypracowują projekty zmian w przestrzeni Krakowa. Celem takich warsztatów jest między innymi kształcenie umiejętności pracy w zespole składającym się z osób o bardzo różnym profilu studiów, warsztacie pracy i odmiennej perspektywie patrzenia na przestrzeń miejską.

Projekty powstałe podczas ubiegłorocznych warsztatów można oglądać w głównym hallu Instytutu Socjologii UJ przy ul. Grodzkiej 52 (I p.) w Krakowie.

zdjęcia: Jerzy Sawicz