X

Multimedia

Główne obchody Jubileuszu 650-lecia UJ

10 maja 2014 r. odbyły się główne uroczystości Jubileuszu 650-lecia UJ. W Katedrze na Wawelu została odprawiona msza święta, po której uczestnicy utworzyli orszak i ruszyli ulicami Krakowa do Auditorium Maximum, gdzie odbyło się uroczyste posiedzenie uniwersyteckiego Senatu, w którym wzięło udział wielu znamienitych gości z Polski i zagranicy oraz Bronisław Komorowski, Prezydent RP i prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obchody zwieńczyła odbywająca się wieczorem na rynku krakowskim prapremiera dzieła Jana A. P. Kaczmarka zatytułowanego Universa – Opera Otwarta. Zgromadzeni mogli również podziwiać iluminację wybranych budynków Kwartału Uniwersyteckiego.

Posiedzenie Forum Uniwersytetów Polskich

Posiedzenie Forum Uniwersytetów Polskich odbyło się 11 maja 2014 w Collegium Novum. Otworzyła je pani Natalia Gorzelnik, przewodnicząca Prezydium. Posiedzenie rozpoczęło się od dyskusji nad promocją wydarzeń studenckich w Polsce, jak również i działalności samego Forum.

W posiedzeniu uczestniczyli delegaci: Uniwersytetu Wrocławskiego; Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytetu Szczecińskiego; Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Uniwersytetu Warszawskiego; Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Uniwersytetu im. Jana Pawła II w Krakowie; Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Koncert w Filharmonii Krakowskiej

Piątkowy koncert oratoryjny w Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego był wydarzeniem artystycznym stanowiącym pierwszy element muzyczno-artystycznej oprawy obchodów Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W sali Filharmonii zgromadzili się przedstawiciele władz UJ oraz goście Uniwersytetu.

Zgromadzonych powitał dyrektor naczelny Filharmonii Krakowskiej Bogdan Tosza, składając równocześnie najlepsze życzenia Uniwersytetowi Jagiellońskiemu z okazji wielkiego Jubileuszu. Dziękując za te słowa, Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak wyraził radość, satysfakcję oraz dumę ze wspólnego świętowania. Przypomniał, że właśnie dzisiaj, 9 maja 2014 r. Sejm RP podjął przez aklamację uchwałę upamiętniającą 650. rocznicę założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego, w której "wyraża hołd i uznanie dla intelektualnego dorobku pokoleń uczonych i absolwentów tej uczelni" oraz stwierdza, że "Uniwersytet Jagielloński jest klejnotem narodowego skarbca".

Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci króla Kazimierza Wielkiego

12 maja, w samo południe i dokładnie w dniu 650. rocznicy wystawienia przez Kazimierza Wielkiego dokumentu fundacyjnego dla Studium Generale w Krakowie, przy wejściu do Collegium Novum UJ, czyli obecnej siedziby władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, uroczyście odsłonięto tablicę poświęconą pamięci króla - fundatora. Odsłonięcia dokonali wspólnie obecnie urzędujący rektor UJ, prof. Wojciech Nowak oraz byli rektorzy - prof. Franciszek Ziejka i prof. Karol Musioł. Uroczystość uświetnił Chór Akademicki UJ Camerata Jagellonica, który odśpiewał pieśń "Gaudeamus igitur".

Tablica przedstawia medalion z wyobrażeniem głowy króla (według podobizny z nagrobka monarchy, znajdującego się w Katedrze Wawelskiej) oraz dwie daty: 1364 i 2014. Łaciński napis głosi: "Casimiro Regi Poloniae Fundatori Universitatis Universitas Studii Generalis Cracoviensis". U dołu, pod napisem umieszczono dwie tarcze herbowe z godłem państwa I Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Iluminacja kwartału uniwersyteckiego

W ramach uroczystości Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w nocy z 10 na 11 maja, oraz z 11 na 12 Maja w godzinach 20.30 - 1.00 goście Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także mieszkańcy Krakowa i turyści mogli podziwiać Iluminację budynków kwartału uniwersyteckiego - Collegium Novum i Collegium Minus. Zabytkowe mury tych budynków ożywione zostały najnowocześniejszą techniką wideoprojekcji, dzięki czemu widzowie mogą odbyć niezwykłą podróż po historii i tradycji najstarszej polskiej uczelni. W trakcie multimedialnego spektaklu dźwięku i obrazu pokazane były między innymi dawne ryciny, zdjęcia i inne historyczne materiały, prezentujące najważniejsze wydarzenia i postacie w historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, wraz z komentarzem historycznym umieszczającym je w kontekście dziejów uczelni i kraju. Efektu dopełniły atrakcyjne animacje, wkomponowane w architekturę budynku, oddające atmosferę kolejnych epok w historii uniwersytetu.

Na Collegium Novum wyświetlane było preludium pokazu, którego główna część odbywała się na fasadzie Collegium Minus, przy ulicy Gołębiej.

To połączenie najnowocześniejszej techniki z historyczną tradycją stanowiło jedyne w swoim rodzaju nawiązanie do hasła Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego: "Inspirowani Przeszłością, Tworzymy Przyszłość".

Iluminacja została zrealizowana przez Visual Support.

Posiedzenie sieci uniwersyteckiej Utrecht Network

Od 7 do 9 maja 2014 roku w gmachu Auditorium Maximum UJ odbywał się zjazd reprezentantów sieci Utrecht Network. Gospodarzem prestiżowych obrad po raz pierwszy w historii był Uniwersytet Jagielloński. W czwartek uroczystego otwarcia walnego zgromadzenia sieci dokonali prof. Andrzej Mania, prorektor UJ ds. dydaktyki i prof. Stanisław Kistryn, prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych.

- W Europie takie spotkania, z okazji okrągłych rocznic, odbywają się okazjonalnie. To jest dla nas potwierdzenie, że jesteśmy szanowani jako starsze dziecko, ale też pewna szkoła współdziałania w szerokim tego słowa znaczeniu. Jesteśmy zaprzyjaźnieni, ale też rywalizujemy o granty, studentów i różne inne możliwości, które przed uczelnią stoją formalnie, a do których musi sobie dostęp wywalczyć. My też niejako uczymy się eleganckiego współdziałania, czasem konstruujemy zespoły - mówi prof. Andrzej Mania.

Dla prof. Stanisława Kistryna organizacja posiedzenia sieci Utrecht Network jest wyrazem uznania i współuczestniczenia w Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tożsame, doroczne spotkanie Grupy Coimbra odbędzie się wkrótce w Groningen i będzie połączone z świętowaniem 400-lecia tamtejszego uniwersytetu.

Dyskusje kilkudziesięciu osobistości europejskiego świata akademickiego w Auditorium Maximum UJ ogniskują wokół strategicznych tematów: jak internacjonalizacja, rola mobilności studentów i nauczycieli akademickich oraz kadry administracyjnej, rozwój programów nauczania, a także promocja uczelni europejskich na mapie edukacyjnej świata.

Walne zgromadzenie poprzedziły warsztaty tematyczne poświęcone internacjonalizacji badań i edukacji oraz mobilności studentów i pracowników uczelni wyższych. Spotkania koncentrowały się wokół nowych programów Erasmus Plus, Horizon 2020 oraz zagadnień dotyczących współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego a organizacjami sektora prywatnego.

Sieć Utrechcka (Utrecht Network) powstała w 1987 roku jako inicjatywa uczelni europejskich z intencją wspierania mobilności studenckiej. W tym samym roku Komisja Europejska powołała do życia program Erasmus. Uniwersytet Jagielloński dołączył do tej inicjatywy uczelni w 1997 roku, choć już we wcześniejszych latach uczestniczył we wspólnym projekcie Tempus.

Dziś w konsorcjum zaangażowane są 32 ośrodki akademickie z 28 państw Starego Kontynentu. Uniwersytet Jagielloński jako jedyny reprezentuje polską naukę w tym zaszczytnym gronie. Sieć nawiązała również współpracę partnerską z konsorcjami uniwersytetów w Australii i Stanach Zjednoczonych.

Międzynarodowe Regaty Ósemek Wioślarskich Uniwersytetu Jagiellońskiego „o Puchar Rektora UJ”

Międzynarodowe Regaty Ósemek Wioślarskich odbędą się w ramach oficjalnych obchodów Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 11 maja 2014 r. . Rywalizacja 9 osad wioślarskich z Polski i Europy (w tym Cambridge i Oxford) na dystansie 1000 m. Areną zmagań będzie „serce Krakowa" - Bulwary Wiślane u podnóża wzgórza wawelskiego.

Uczestnicy:
- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
- University of Cambridge
- University of Oxford
- Uniwersytet Warszawski
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
- Uniwersytet Wrocławski
- Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Zwycięzcą Międzynarodowych Regaty Ósemek Wioślarskich rozgrywanych z okazji jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego o Puchar Rektora UJ została osada Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Koncert Orkiestry Symfonicznej w Filharmonii Krakowskiej

W niedzielę 11 maja w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego wystąpiła Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Krakowie pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. Na widowni zasiedli m.in. rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak, prorektorzy Maria-Jolanta Flis, prof. Stanisław Kistryn, prof. Piotr Laidler, prof. Andrzej Mania, prof. Jacek Popiel, kanclerz UJ Ewa Pędracka-Kwaskowska oraz kwestor UJ Teresa Kapcia. Program wieczoru wypełniły Uwertura do opery Rusłan i Ludmiła Michaiła Glinki, Koncert skrzypcowy a-moll op. Aleksandra Głazunowa i V Symfonia B-dur op. 60 Ludwika van Beethovena.

Jak mówił na wstępie prof. Rafał Delekta, prorektor ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej Akademii Muzycznej w Krakowie, przez ostatnie dwa dni padło wiele pięknych i wspaniałych słów z okazji 650. rocznicy założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podkreślił, że niedzielny koncert był "skromnym" darem Akademii dla najstarszej polskiej Uczelni. Prof. Wojciech Nowak podziękował za te słowa i wręczył na ręce prof. Rafała Delekty jubileuszowy album. W przerwie koncertu Jerzy Maksymiuk wykonał na fortepianie własną interpretację "Sto lat" ze specjalną dedykacją dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1 2 3