X

Komisja Rektorska

 • prof. dr hab. Wojciech Nowak – Rektor UJ – przewodniczący
 • prof. dr hab. Andrzej Mania – Prorektor UJ ds. dydaktyki
 • prof. dr hab. Stanisław Kistryn – Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych
 • prof. dr hab. Jacek Popiel – Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej
 • prof. dr hab. Maria Flis – Prorektor UJ ds. rozwoju
 • prof. dr hab. Piotr Laidler – Prorektor UJ ds. Collegium Medicum
 • prof. dr hab. Aleksander Koj
 • prof. dr hab. Franciszek Ziejka
 • prof. dr hab. Karol Musioł
 • prof. dr hab. Krzysztof Ożóg – Dyrektor Archiwum UJ
 • prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk – Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
 • dr hab. Krzysztof Stopka, prof. UJ – Dyrektor Muzeum UJ
 • prof. dr hab. Andrzej Chwalba
 • prof. dr hab. Tadeusz Cichocki
 • prof. dr hab. Władysław Miodunka
 • prof. dr hab. Piotr Sztompka
 • prof. dr hab. Stanisław Waltoś
 • prof. dr hab. Andrzej Zoll
 • mgr Ewa Pędracka-Kwaskowska – Kanclerz UJ
 • mgr Teresa Kapcia – Kwestor UJ
 • mgr Karolina Dukała – Prezes Towarzystwa Doktorantów
 • Dawid Kolenda – Przewodniczący Samorządu Studentów