X

Z ostatniej chwili

Porozumienie o współpracy między UJ, ASP i PK

13 października Rektorzy trzech krakowskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Sztuk Pięknych i Politechniki Krakowskiej podpisali porozumienie o współpracy. Współpraca będzie dotyczyć w szczególności: realizacji programów wymiany nauczycieli akademickich i studentów w zakresie różnych form dydaktyki, zarówno w obszarze obowiązujących elementów programowych, jak i poza nimi, współpracy przy realizacji prac naukowo-badawczych i projektowych, promocji i organizacji konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, wystaw i targów, oraz działalności wydawniczej.

Porozumienie jest pokłosiem dotychczasowej współpracy Instytutu Socjologii UJ (do którego dołączył też Instytut Filozofii), Wydziału Architektury Wnętrz ASP oraz Wydziału Architektury PK. Studenci tych jednostek co roku biorą udział w międzybranżowych warsztatach projektowania „Nowa Przestrzeń", w trakcie których zespoły (każdy składa się z przedstawicieli wszystkich kierunków) wypracowują projekty zmian w przestrzeni Krakowa. Celem takich warsztatów jest między innymi kształcenie umiejętności pracy w zespole składającym się z osób o bardzo różnym profilu studiów, warsztacie pracy i odmiennej perspektywie patrzenia na przestrzeń miejską.

Projekty powstałe podczas ubiegłorocznych warsztatów można oglądać w głównym hallu Instytutu Socjologii UJ przy ul. Grodzkiej 52 (I p.) w Krakowie.

zdjęcia: Jerzy Sawicz

Otwarcie Jagiellońskiego Centrum Innowacji

W czwartek 9 października miało miejsce uroczyste otwarcie Jagiellońskiego Centrum Innowacji (JCI) Life Science Park. W otwarciu uczestniczyli m.in.: prof. dr hab. med. Wojciech Nowak - rektor UJ, Iwona Wendel - podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury i rozwoju, prof. dr hab. Jacek Gulinski - podsekretarz stanu w ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego, Jerzy Miller – wojewoda małopolski, Marek Sowa – marszałek województwa małopolskiego, Elżbieta Koterba - zastępca prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa, prof. dr hab. Stanisław Kistryn - prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, prof. dr hab. Franciszek Ziejka – były rektor UJ, prof. dr hab. Andrzej Mania - prorektor ds. dydaktyki.

Zgromadzonych gości powitał Paweł Błachno, prezes spółki Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI). Po krótkim wprowadzeniu głos zabrał prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, który powiedział o spektakularnym sukcesie Life Science Park oraz połączeniu dwóch stref: nauki i biznesu. Rektor stwierdził, iż od 651. roku akademickiego "patrzymy się w przyszłość i na tej przyszłości się koncentrujemy". Głos zabrała również Iwona Wendel zapewniając, iż 120 mln zł zainwestowane w Life Science Park z Programu Innowacyjna Gospodarka to dobrze wydane pieniądze. Podziękowała zespołowi JCI za zaangażowanie oraz pogratulowała pomysłu inwestowania w start-upy. Prof. dr hab. Jacek Gulinski stwierdził, iż "Life" i "Science" to wielkie słowa. Według niego, na sukces JCI składa się dobre zarządzanie, spojrzenie na przyszłość i dobry klimat na Uniwersytecie Jagiellońskim. Marek Sowa podziękował za inicjatywę, gdyż jest to szansa na rozwój Małopolski. Życzył także, aby nie zabrakło chęci do dalszego rozwoju. Prof. Ziejka życzył twórcom i pracownikom firm w Life Science Park, by w jego murach powstawały wynalazki godne Nagrody Nobla.

Po przemówieniach goście obejrzeli krótki film o powstaniu Life Science Park. Kolejnym punktem było wystąpienie prezesa JCI, który przedstawił najważniejsze informacje o centrum. Life Science Park jest kompleksem w pełni wyposażonych budynków, o powierzchni 20 tys.m2, oferujących powierzchnię pod wynajem laboratoriów oraz usługi zgodne z zapotrzebowaniem firm z obszaru life science. Park przystosowany jest do dowolnej adaptacji infrastruktury umożliwiającej prowadzenie prac laboratoryjnych i badań w zakresie biotechnologii, biomedycyny, biologii, chemii, farmakologii, fizyki, nanotechnologii i ochrony środowiska. Z powierzchnią laboratoryjną zintegrowano tzw. powierzchnie wspólne, stanowiące zaplecze organizacyjne dla działalności badawczo-naukowej prowadzonej przez lokatorów Parku: pokoje spotkań, sale konferencyjne i videokonferencyjne oraz zaplecze socjalne i techniczne.

Zdjęcia: Anna Wojnar