X

Relacje

Otwarcie wystawy „600 lat kontaktów polsko-tureckich 1414-2014″

W czwartek 9 października odbyło się otwarcie wystawy "600 lat kontaktów polsko-tureckich 1414-2014". W Bibliotece Jagiellońskiej ekspozycję uroczyście zainaugurowali prof. Zdzisław Pietrzyk, dyrektor BJ, oraz prof. Ewa Siemieniec-Gołaś, kierownik Katedry Turkologii UJ. Na otwarciu obecna była delegacja goszczących na UJ tureckich profesorów, reprezentujących Instytut Yunusa Emre oraz Uniwersytet Fatih Sultan Mehmet w Stambule.

W sali wystawowej prezentowane są wybrane spośród 1471 jednostek dokumenty, które na przestrzeni wieków trafiały do Polski z kancelarii osmańskich. Dokumenty pochodzące z Archiwum Koronnego Warszawskiego, przechowywane przez Archiwum Główne Akt Dawnych, stanowią największy i najcenniejszy tego typu zbiór w Polsce i jeden z ważniejszych w Europie. Należą do nich między innymi oficjalne pisma oraz listy sułtanów, wielkich wezyrów i gubernatorów kierowane do królów i dostojników Rzeczypospolitej.

Na szczególną uwagę zasługują traktaty pokojowe zawarte między obydwoma państwami, w wersji tureckiej barwne i bogato zdobione. Wystawa, składająca się z 25 tablic opowiadających w skrócie o bogatej i wielopłaszczyznowej współpracy wraz z towarzyszącym jej katalogiem, świetnie oddaje charakter niemal nieprzerwanych, choć zmiennych, polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych w okresie od II połowy XV do końca XVIII wieku.

Ekspozycję - zorganizowaną przy udziale Archiwum Głównego Akt Dawnych, Instytutu Yunusa Emre w Warszawie, Ambasady Republiki Tureckiej w Warszawie i Katedry Turkologii UJ - można zwiedzać do 22 października 2014 roku, w godzinach otwarcia Biblioteki Jagiellońskiej. Wstęp wolny.

Zdjęcia: Anna Wojnar