X

O jubileuszu

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, Rektor UJ

Oto zainaugurowaliśmy w Uniwersytecie Jagiellońskim 650. rok akademicki, Rok Jubileuszowy. W maju 2014 roku przypadnie bowiem imponująca rocznica utworzenia w 1364 roku przez króla polskiego Kazimierza III Wielkiego jednego z najważniejszych ośrodków naukowych i edukacyjnych w Europie. Ta XIV-wieczna decyzja postępowego króla to epokowy moment w dziejach polskiej nauki.

Jagiellońska Wszechnica w Krakowie od zawsze miała charakter kosmopolityczny, i taki wymiar zachowała przez wieki aż do dnia dzisiejszego, zapraszając w swe progi i kształcąc studentów wielu narodowości. Świadczą o tym już same jej początki, bowiem prócz polskiego fundatora z 1364 roku znamienitą rolę w początkowej fazie jej funkcjonowania działalności odegrali również inni władcy Polski – Władysław Jagiełło i królowa Jadwiga – dzięki którym odnowiona Uczelnia otworzyła ponownie swe podwoje w roku 1400 A zatem pierwszy fenomen: Litwin i Węgierka sprawiają, że Polska rozkwita jako znaczący ośrodek naukowy i edukacyjny. Drugi fenomen: bywało, że niemal połowę studentów stanowili obcokrajowcy, przybywający ochoczo z różnych stron Europy, by właśnie w Krakowie zdobywać „przesławną perłę wiedzy”! W Akademii studiowali Polacy, Rusini, Litwini, Węgrzy, Niemcy, Czesi, Szwajcarzy, Anglicy, Niderlandczycy, Francuzi, Włosi, Hiszpanie, a nawet Tatarzy. W pewnym okresie obcokrajowcy stanowili rzadki znaczący (aż 44%) odsetek populacji studentów w krakowskiej Alma Mater! Fenomen trzeci: to osobowości, które z dumą nazywamy „naszymi studentami”, absolwentami, profesorami, wykładowcami. To poczet ludzi wybitnych, którzy w historii nie tylko Uniwersytetu, Krakowa czy Polski, ale całego świata, zapisali się złotymi zgłoskami. To — na przestrzeni wieków — ambasadorzy polskiej nauki, kultury, religii i pozostałych dziedzin, rozsławiający w szerokim świecie imię Akademii.

Nie sposób wyliczyć wszystkich osób zasłużonych dla krakowskiej Almae Matris. Za nami wiele wieków uniwersyteckiej historii, mnogość wydarzeń, różnorodność osób. Stąd można wywieść fenomen czwarty: wierność zasadom. Naszym uniwersyteckim poczynaniom przewodzi – jako credo Almae Matris – antyczna paremia o zwierzchnictwie intelektu nad siłą: „Plus ratio quam vis”, a w pracy naukowej i dydaktycznej od wieków staramy się kierować owidiuszowską dewizą: „Quidquid agis prudenter agas et respice finem.” — Cokolwiek robisz, rób dobrze i wyglądaj końca. Szanowni Państwo, Uniwersytet Jagielloński wita w Roku Jubileuszowym i zaprasza do wspólnego świętowania!

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, Rektor UJ

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego