X

Uroczyście otwarto Małopolskie Centrum Biotechnologii

Małopolskie Centrum Biotechnologii

Małopolskie Centrum Biotechnologii

13 maja na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ odbyło się uroczyste otwarcie Małopolskiego Centrum Biotechnologii. Symboliczne przecięcie wstęgi poprzedziły wystąpienia okolicznościowe Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prof. Wojciecha Nowaka, Kierownika Projektu, Prof. Kazimierza Strzałki, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Romana Ciepieli, Wice-prezydent Krakowa Elżbiety Koterby oraz Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, Prof. Andrzeja Jajszczyka. Na otwarciu obecni byli również Prorektorzy, poprzedni Rektorzy, Kanclerz i Kwestor Uniwersytetu Jagiellońskiego, posłowie na Sejm RP i przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

Mówiąc o powstaniu MCB w szerszym kontekście inwestycji związanych z budową nowoczesnego Kampusu, Rektor Wojciech Nowak podkreślił, nawiązując do hasła Jubileuszu 650-lecia UJ: - dumni z przeszłości, nie tylko patrzymy w przyszłość, ale i ją realizujemy. Po przecięciu wstęgi i toaście, uczestnicy ceremonii zwiedzili specjalistyczne laboratoria MCB.

Uroczystościom otwarcia towarzyszy konferencja naukowa „Challenges of Biotechnology in 21st Century", w ramach której 13 maja wygłoszony zostanie wykład laureata Nagrody Nobla, doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. Roberta Hubera, pt. „Structural Biology and its Translation into Practice and Business, my Experience". Konferencja potrwa do 14 maja. Jej szczegółowy program dostępny jest tutaj.

Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ powstało jako wspólna inicjatywa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Kosztem 25 mln Euro w ramach Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka utworzona została instytucja, której głównym celem jest prowadzenie badań naukowych na możliwie najwyższym światowym poziomie, generująca innowacje, patenty i ukierunkowana na współpracę z przedsiębiorstwami działającymi w obszarze life sciences. Formuła działania MCB wpisuje się bardzo dobrze w koncepcję uniwersytetu badawczego, a reprezentowane w MCB dyscypliny naukowe mają obecnie największy wpływ na szybkość postępu technologicznego i cywilizacyjnego w Polsce i na świecie.

MCB będzie także prowadzić aktywną współpracę międzynarodową. Umowy o współpracy zostały już podpisane z tak renomowanymi instytucjami naukowymi jak Max Planck Gesellschaft, Centre National De la Recherche Scientifique (CNRS) oraz Kyoto University. Odciążenie naukowców zatrudnionych w Małopolskim Centrum Biotechnologii od nadmiaru zajęć dydaktycznych, maksymalne zredukowanie ich obowiązków administracyjnych i biurokratycznych procedur oraz współpraca z najlepszymi instytucjami naukowymi na świecie, powinny zaowocować uzyskaniem przez MCB statusu ważnego ośrodka naukowego o znaczeniu ogólnokrajowym i międzynarodowym.

Małopolskie Centrum Biotechnologii

Małopolskie Centrum Biotechnologii

Małopolskie Centrum Biotechnologii

Małopolskie Centrum Biotechnologii

Małopolskie Centrum Biotechnologii

Małopolskie Centrum Biotechnologii

Zdjęcia: Anna Wojnar