X

Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci króla Kazimierza Wielkiego

12 maja, w samo południe i dokładnie w dniu 650. rocznicy wystawienia przez Kazimierza Wielkiego dokumentu fundacyjnego dla Studium Generale w Krakowie, przy wejściu do Collegium Novum UJ, czyli obecnej siedziby władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, uroczyście odsłonięto tablicę poświęconą pamięci króla - fundatora. Odsłonięcia dokonali wspólnie obecnie urzędujący rektor UJ, prof. Wojciech Nowak oraz byli rektorzy - prof. Franciszek Ziejka i prof. Karol Musioł. Uroczystość uświetnił Chór Akademicki UJ Camerata Jagellonica, który odśpiewał pieśń "Gaudeamus igitur".

Tablica przedstawia medalion z wyobrażeniem głowy króla (według podobizny z nagrobka monarchy, znajdującego się w Katedrze Wawelskiej) oraz dwie daty: 1364 i 2014. Łaciński napis głosi: "Casimiro Regi Poloniae Fundatori Universitatis Universitas Studii Generalis Cracoviensis". U dołu, pod napisem umieszczono dwie tarcze herbowe z godłem państwa I Uniwersytetu Jagiellońskiego.