X

Posiedzenie Forum Uniwersytetów Polskich

Posiedzenie Forum Uniwersytetów Polskich odbyło się 11 maja 2014 w Collegium Novum. Otworzyła je pani Natalia Gorzelnik, przewodnicząca Prezydium. Posiedzenie rozpoczęło się od dyskusji nad promocją wydarzeń studenckich w Polsce, jak również i działalności samego Forum.

W posiedzeniu uczestniczyli delegaci: Uniwersytetu Wrocławskiego; Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytetu Szczecińskiego; Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Uniwersytetu Warszawskiego; Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Uniwersytetu im. Jana Pawła II w Krakowie; Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.