X

Posiedzenie sieci uniwersyteckiej Utrecht Network

Od 7 do 9 maja 2014 roku w gmachu Auditorium Maximum UJ odbywał się zjazd reprezentantów sieci Utrecht Network. Gospodarzem prestiżowych obrad po raz pierwszy w historii był Uniwersytet Jagielloński. W czwartek uroczystego otwarcia walnego zgromadzenia sieci dokonali prof. Andrzej Mania, prorektor UJ ds. dydaktyki i prof. Stanisław Kistryn, prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych.

- W Europie takie spotkania, z okazji okrągłych rocznic, odbywają się okazjonalnie. To jest dla nas potwierdzenie, że jesteśmy szanowani jako starsze dziecko, ale też pewna szkoła współdziałania w szerokim tego słowa znaczeniu. Jesteśmy zaprzyjaźnieni, ale też rywalizujemy o granty, studentów i różne inne możliwości, które przed uczelnią stoją formalnie, a do których musi sobie dostęp wywalczyć. My też niejako uczymy się eleganckiego współdziałania, czasem konstruujemy zespoły - mówi prof. Andrzej Mania.

Dla prof. Stanisława Kistryna organizacja posiedzenia sieci Utrecht Network jest wyrazem uznania i współuczestniczenia w Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tożsame, doroczne spotkanie Grupy Coimbra odbędzie się wkrótce w Groningen i będzie połączone z świętowaniem 400-lecia tamtejszego uniwersytetu.

Dyskusje kilkudziesięciu osobistości europejskiego świata akademickiego w Auditorium Maximum UJ ogniskują wokół strategicznych tematów: jak internacjonalizacja, rola mobilności studentów i nauczycieli akademickich oraz kadry administracyjnej, rozwój programów nauczania, a także promocja uczelni europejskich na mapie edukacyjnej świata.

Walne zgromadzenie poprzedziły warsztaty tematyczne poświęcone internacjonalizacji badań i edukacji oraz mobilności studentów i pracowników uczelni wyższych. Spotkania koncentrowały się wokół nowych programów Erasmus Plus, Horizon 2020 oraz zagadnień dotyczących współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego a organizacjami sektora prywatnego.

Sieć Utrechcka (Utrecht Network) powstała w 1987 roku jako inicjatywa uczelni europejskich z intencją wspierania mobilności studenckiej. W tym samym roku Komisja Europejska powołała do życia program Erasmus. Uniwersytet Jagielloński dołączył do tej inicjatywy uczelni w 1997 roku, choć już we wcześniejszych latach uczestniczył we wspólnym projekcie Tempus.

Dziś w konsorcjum zaangażowane są 32 ośrodki akademickie z 28 państw Starego Kontynentu. Uniwersytet Jagielloński jako jedyny reprezentuje polską naukę w tym zaszczytnym gronie. Sieć nawiązała również współpracę partnerską z konsorcjami uniwersytetów w Australii i Stanach Zjednoczonych.